Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2020

Zastupitelstvo města Kojetína na svém 17. zasedání konaném dne 30. března 2021 vzal0 na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2020:

http://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2020)